WONEN = THUIS IN BETAALBAAR HUIS

Voor Groen is betaalbaar wonen een speerpunt. De laatste zes jaar is hier hard op ingezet. Toch blijven de prijzen van koop- en huurwoningen stijgen.

Daarom steunt Groen nieuwe sociale woningbouw, aan de brug in Sint-Joris en in de verkavelingen aan Langveld, Kerkveld en Kouterman.

Naar verwachting komen in Alken ook veel huizen ouder dan 30 jaar te koop te staan. Een Woonwinkel kan dat aanbod bekend ma- ken, samen met renovatie- en energiebesparende technieken. Hij kan bemiddelen tussen verkopende senioren en kopende starters.

De Woonwinkel adviseert over (ver)huren, (ver)kopen, energie- zuinig en duurzaam (ver)bouwen, premies lospeuteren, het herbe- stemmen of het meervoudig gebruiken van een woning. En dat met één doel voor ogen: wonen mag in Alken niet onbetaalbaar zijn.

Ja, ik ben geïnteresseerd in het iedereenMEE-programma van Groen Alken. Kan je mij de volledige versie bezorgen.