VERKEER = ALKEN FIETSVEILIGE GEMEENTE

Hoe geraak ik met de fiets veilig op school, het werk of tot bij de winkel? Vanuit deze bekommernis zijn de laatste jaren tien kilometer nieuwe fietspaden in Alken aangelegd. Denk aan de Grootstraat en het Langveld. Ook zijn er autovrije schoolstraten aan De Kleine Reus en ’t Schommelbootje.

Voor kinderen die in Alken schoollopen, denkt Groen aan het Route2school-project. Dat bekijkt verkeersveiligheid door de ogen van leerlingen, ouders, leraars en directies. Samen met een expert stellen ze een veilige schoolroutekaart op.

Groen wil een nieuw actieplan Veilig Verkeer Alken. Onveilige plaatsen op gemeentewegen worden aangepakt. Met de Vlaamse overheid sluiten we een overeen- komst voor de gewestwegen. De gemeente kan snel in actie schieten met de heraanleg van de Hameestraat en de Lindestraat.

Ja, ik ben geïnteresseerd in het iedereenMEE-programma van Groen Alken. Kan je mij de volledige versie bezorgen.