KINDERARMOEDE = DE WERELD UIT

Alken poogt hard om de kinderarmoede te bannen. Het OCMW keert een kindertoelage uit. Er is een kinderarmoedefonds om de ergste noden te lenigen. En kinderen uit armere gezinnen kunnen met vakantie dankzij de samenwerking met Rap op Stap.

Vanaf 2019 gaat het OCMW helemaal op in de werking van de gemeente. Het gemeentebestuur neemt het sociaal beleid volledig voor zijn rekening. Voor Groen moet de gemeente dan nog meer inzetten op het weren van gezins- en kinderarmoede in Alken.

Voor de een is 50 euro een klein bedrag, voor een ander is dat het leefgeld voor een hele week. Als we willen dat iedereen mee is, dan moeten we daar bij de beslissingen en de diensten van de gemeente rekening mee houden. Groen wil een armoedetoets om voortdurend te waken over de gevolgen voor gezinnen die het minder goed hebben.

Ja, ik ben geïnteresseerd in het iedereenMEE-programma van Groen Alken. Kan je mij de volledige versie bezorgen.