JONGEREN = INZET VAN JEUGDWERKER

De jeugdbewegingen in Alken werken heel goed. Ze trekken veel jong volk. Andere jongeren voelen zich minder aangesproken door een jeugdbeweging of sportclub. Voor hen is er een jeugdhuis in De Molen.

Dat jeugdhuis krijgt meer armslag met de inzet van een jeugdwerker. Samen met de jonge mensen van het jeugdhuis kan hij/zij voor een nieuwe schwung zorgen, met nieuwe activiteiten die Alkense jongeren samen- brengen en lokale talenten kansen geven.

Daarmee is er nog geen eigen plek voor de min 16-jarigen. In plaats van die aan te wijzen, zitten we liever met hen samen. Het is de eerste taak voor de jeugdwerker: luisteren naar die groep van jongeren over een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn.

Door een nieuwe fuifzaal in De Molen ontstaan er eveneens nieuwe mogelijkheden voor onze Alkense (jeugd)verenigingen.

Ja, ik ben geïnteresseerd in het iedereenMEE-programma van Groen Alken. Kan je mij de volledige versie bezorgen.