OUDEREN = HULP EN ZORG OP MAAT

Meer dan een kwart van de Alkenaren is 65+ en meer dan 5 procent is zelfs 80+. Maar met het groeiend aan- tal ouderen nemen ook de vragen naar zorg en hulp toe.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat is de inzet. Lukt dat niet meer, dan is er een nieuw woonzorgcentrum (rusthuis) Cecilia met 87 kamers, 32 serviceflats en dagopvang. In een aparte vleugel komt dienstencen- trum De Kouter, met een dorpsrestaurant, voetzorg, taallessen en vorming over gezondheid en voeding.

Dit najaar start de bouw op de zorgzone aan de Kouter- man. Het OCMW investeert 1,1 miljoen euro. Dankzij een ijzersterk dossier is een historisch hoge som van 682.000 euro aan Vlaamse subsidies binnengehaald. Groen is best trots op deze grote verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met een beperking, maar het werk is niet af.

Ja, ik ben geïnteresseerd in het iedereenMEE-programma van Groen Alken. Kan je mij de volledige versie bezorgen.